Gratis verzending bij bestellingen vanaf €8

Over ons

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf (apb) voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Westtoer heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. 

Westtoer situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé-sector). De belangrijkste rol is het coördineren van deze krachten aan de basis. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek). De partners uit de gemeenten en de privé-sector worden samengebracht in hechte samenwerkingsverbanden, ondersteund door financiële en personele middelen.

De activiteiten van Westtoer zijn als volgt ingedeeld:

 • Personeel, Administratie & Financiën
 • Kennisontwikkeling
 • Recreatie
 • Toeristische Ontwikkeling
 • Marketing
 • Regiowerking

Missie Westtoer

 • We ondersteunen het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. We trekken koopkracht van buiten de regio aan met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten op relevante markten;
 • We ondersteunen de bovenlokale openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. We ontwikkelen attractieve, marktconforme producten en we communiceren hierover naar de West-Vlaamse bevolking en de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken.
 • In opdracht van de provincie West-Vlaanderen bereiden we het toeristisch-recreatief beleid voor én helpen het uit te voeren.

Westtoer wil als provinciebedrijf een meerwaarde genereren ten gunste van vier types klanten:

 • de Provincie West-Vlaanderen;
 • de West-Vlaamse gemeenten;
 • de ondernemers in de West-Vlaamse toeristische sector;
 • de gebruikers van de toeristische en openluchtrecreatieve producten.

Beheer en onderhoud van onze producten

 • 600 vrijwillige meters en peters die op regelmatige basis routes en netwerken controleren en hun bemerkingen doorgeven
 • Opvolging via een volledig gedigitaliseerd systeem
 • 4 technische medewerkers op het terrein 

Routechirurg

Heeft u een mankement vastgesteld aan één van onze routes of netwerken dan kan u dit melden via de routechirurg.

Meer informatie

www.westtoer.be - www.dekust.be - www.toerismewesthoek.be - www.toerismeleiestreek.be - www.brugseommeland.be - www.fietsen-wandelen.be