Collectie: Brugse Ommeland

Hier heeft elke boom een legende, elk kanaal een historie, elk kasteel, elk klooster, elke muur een geschiedenis. Dit is het Brugse Ommeland, waar het verleden rust midden in het groen. Waar Bourgondiërs thuis waren. En zijn.